Social Media
LINE QR code
LINE
Tel : 094 359 9565

คลินิกจัดฟันปุณณวิถี สกายเทรน

จัดฟัน   คลินิกจัดฟัน ปุณณวิถีสกายเทรน ให้บริการด้านทันตกรรมจัดฟัน ดัดฟัน โดยทันตแพทย์เฉพาะทางปริญาโท และยังให้คำปรึกษาเรื่อง การจัดฟันแฟชั่น  หรือทันตกรรมเฉพาะทาง  เช่น การผ่าฟันคุด การทำรากฟันเทียม การฟอกฟันขาว การทำสะพานฟัน การครอบฟัน และทันตกรรมด้านอื่นๆ ซึ่งเป็นคลินิกทันตกรรมที่เปิดบริการ ติดกับ  รถไฟฟ้า BTS ปุณณวิถี  สะดวกต่อการเดินทางเพื่อเข้ารับการรักษา หรือปรึกษาปัญหาสุขภาพช่องปาก และฟัน

Skip to toolbar