June 24, 2017
ภาพจัดฟันโบราณ

ทราบหรือไม่ว่า การจัดฟันมีมานานแล้ว

เชื่อหรือไม่ว่า ย้อนไปเมื่อ 2,500 ปีก่อนที่จะมี คริสตกาล การจัดฟัน ได้เริ่มต้นขึ้นโดยมีนักโบราณคดี ของอียิปต์ ค้นพบว่า ในหลุ่มศพของคนยุคโบราณมี การใช้ลวดทองแดง ร้อยเรียงเข้ากับตัวฟัน ดูเหมือนเป็นหลักฐาน
June 17, 2017
โปรโมชั่นขูดหินปูน คลินิกจัดฟัน ปุณณวิถี

โปรโมชั่นขูดหินปูน

ฉลองเปิดคลินิกจัดฟัน ปุณณวิถีสกายเทรน ด้วยโปรโมชั่นขูดหินปูน คลินิกทันตกรรม ปุณณวิถีสกายเทรน เปิดให้บริการด้านจัดฟัน ฟอกฟันขาว อุดฟัน ถอนฟัน ผ่าฟันคุด และบริการอื่นๆเกี่ยวกับสุขภาพช่องปาก และฟัน สิ่งสำคัญสำหรับการดูแลฟันพื้นฐาน คือการแปรงฟันเช้า-เย็น การใช้น้ำ
June 12, 2017
โปรโมชั่นจัดฟัน ปุณณวิถีสกายเทรน

โปรโมชั่นจัดฟัน

โปรโมชั่นจัดฟัน ฉลองเปิดคลินิกสาขาใหม่ ปุณณวิถีสกายเทรน โปรโมชั่นจัดฟัน คลินิกทันตกรรม ปุณณวิถีสกายเทรน เป็นคลินิกทันตกรรมในเครือสกายเทรนเด็นทอล ซึ่งมีสาขาทั้งหมดในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพ ถึง 9 สาขาเปิดบริการด้านทันตกรรมเฉพาะทางโดยทันตแพทย์ปริญญาโท
June 11, 2017
อุปกรณ์ช่วยรักษาอาการนอนกรน

รักษาอาการนอนกรน

การรักษาอาการนอนกรนด้วยทันตอุปกรณ์ ทันตอุปกรณ์ ( Oral appliance ) เป็นเครื่องมือที่ทันตแพทย์ใช้รักษาอาการนอนกรน (Primary Snoring ) และภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น ( Obstructive Sleep apnea : OSA ) ในผู้ใหญ่ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป
Skip to toolbar