25 May,2017
ราคาทำฟัน ค่าบริการ
ราคาทำฟันทั่วไป
May 25, 2017
หน้าปกภาพคลิปเด็กชายจัดฟัน
คลิปเด็กจัดฟันแฟชั่นเถื่อน ! อันตรายอย่างมาก เร่งตรวจสอบ
June 13, 2017
ข้อห้ามของรากฟันเทียม

ข้อห้ามของรากฟันเทียม

ข้อจำกัดในการ รากฟันเทียม ทำฟัน ให้สภาพมีความแข็งแรง ดูดี

ข้อจำกัดของรากฟันเทียม

ในการใช้ชีวิตก็มีขีดจำกัด ในเรื่องที่เราสามารถทำได้ และก็ทำไม่ได้ เหมือนกันกับการพยาบาลรักษาตัว มีทั้งข้อควรทำและก็ข้อห้าม ในเรื่องของสุขภาพฟัน การทำฟัน ก็มีขอบเขต สิ่งนี้ทำได้ อันนั้นทำไม่ได้เหมือนกัน แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าอย่างไหนทำไม่ได้ วันนี้มีข้อจำกัดของสิ่งที่ทำไม่ได้ ในการทำฟัน รากฟันเทียม มาฝากไว้อ่านเล่น

 

ข้อจำกัดในการ รากฟันเทียม ทำฟัน มีดังนี้

  • ต้องทำความเข้าใจก่อนว่า บางครั้งฟันของคุณก็ไม่อยู่ในสภาพที่สามารถทำได้ เช่น สภาพเหงือก หรือกระดูกขากรรไกร ไม่เหมาะสม หรือมีโรคทางระบบบางชนิด เช่น โรคเบาหวานที่ยังไม่ควบคุม ซึ่งมีผลต่อสุขภาพร่างกายโดยตรง ดังนั้นทันตแพทย์จึงไม่สามารถทำฟัน ให้แก่คุณได้
  • ต้องใช้ระยะเวลาในการรักษาจนเสร็จสมบูรณ์นานกว่า การทำฟัน รากฟันเทียมตามปกติ เนื่องจากต้องแบ่งการรักษาเป็น 2 ระยะ ต้องอาศัยความใจเย็น

ปัญหาที่พบในการทำฟัน ฝังรากเทียม มีดังนี้

  • การทำฟัน รากฟันเทียม ไม่ติดกับกระดูก เกิดขึ้นได้จากการเจาะที่หลวมเกินไป ทำให้รากฟันเทียม ไม่มีความเสถียรโยกไปมาได้ ไม่แข็งแรง
  • หากมีเหงือกร่น เป็นปัญหาที่พบได้บ่อยที่สุด ผลมาจากการละลายตัวของกระดูกหลังจากฝังรากฟันเทียม อาจจะเป็นมากหรือน้อยก็ได้ ต้องปรึกษาทันตแพทย์
  • การทำฟัน รากฟันเทียมฝังไม่ตรงตำแหน่ง โดยมากเกิดจากการที่กระดูกรองรับมีน้อยเกินไป ทำให้ต้องไปฝังในตำแหน่งอื่นที่มีกระดูก ปัญหานี้ แก้ไขโดยการทำการผ่าตัดเสริมกระดูกให้เรียบร้อยก่อนที่จะฝังรากเทียม
  • อาการสกรูหัก มักเกิดจากการที่ฝังรากเทียมไม่ตรงตำแหน่ง ทำให้แรงที่ตกลงมาไม่ได้ผ่านจุดศูนย์กลางรากฟันเทียม ทำให้สกรูที่ยึดหัก หรืออาจเกิดจากทันตแพทย์ใส่ส่วนตัวฟันไม่แนบสนิทกับรากเทียมหรืออาจเกิดจากการใช้รากเทียมจำนวนน้อย ไปรับน้ำหนักฟันปลอมจำนวนหลายซี่
  • อาการรากหัก พบได้น้อยมาก โดยอาจเกิดจากการฝังรากฟันเทียมไม่ตรงตำแหน่ง ใช้รากฟันเทียมขนาดเล็กกับฟันที่มีขนาดใหญ่ จนอาจเกิดรอยร้าวในตัวรากฟันเทียมเอาได้
  • อาการรากหมุน ลักษณะของรากฟันเทียมจะเป็นเหมือนสกรูขันเข้าไปในกระดูก เมื่อมีแรงมากระแทกทุกวันบางครั้งก็จะเกิดการคลายตัวได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งรากฟันเทียมที่มีขนาดเล็ก แต่ในปัจจุบันมีการใช้รากฟันเทียมที่มีขนาดใหญ่ขึ้น
Skip to toolbar