11 June,2017
ราคาจัดฟัน
ราคาจัดฟัน
May 25, 2017
โปรโมชั่นจัดฟัน ปุณณวิถีสกายเทรน
โปรโมชั่นจัดฟัน
June 12, 2017
อุปกรณ์ช่วยรักษาอาการนอนกรน

อุปกรณ์ช่วยรักษาอาการนอนกรน

การรักษาอาการนอนกรนด้วยทันตอุปกรณ์

ทันตอุปกรณ์ ( Oral appliance ) เป็นเครื่องมือที่ทันตแพทย์ใช้รักษาอาการนอนกรน (Primary Snoring ) และภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น ( Obstructive Sleep apnea : OSA ) ในผู้ใหญ่ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป โดยทันตอุปกรณ์ช่วยทำให้ทางเดินหายใจส่วนบนบริเวณ นาโซฟาริงซ์  (nasopharynx) และออโรฟาริงซ์ (oropharynx) ไม่หย่อนตัวจนเกิดการอุดกั้น ลดภาวการณ์หยุดหายใจชั่วขณะหลับ และลดเสียงกรน

อุปกรณ์ช่วยรักษาอาการนอนกรน

ภาวการณ์หยุดหายใจชั่วขณะหลับ จากการอุดกั้นทางเดินหายใจ ( Obstructive Sleep Apnea : OSA) หรือเรียกอีกแบบว่า ทางเดินหายใจส่วนต้น ซึ่งเกิดการตีบแคบของทางเดินหายใจชั่วคราวในขณะ นอนหลับ สาเหตุของการตีบแคบ เพราะการหย่อยตัวของกล้ามเนื้อทางเดินหายใจส่วนต้นร่วมกับโครงกระดูกใบหน้าขากรรไกรบน (Maxilla ) และขากรรไกรล่าง (Mandible ) ที่อยู่รอบทางเดินหายใจ

 

ส่งผลเสียต่อร่างกายอย่างไร ?

เนื่องจากร่างกายเกิดภาวการณ์ขาดออกซิเจน และเกิดการคลั่งของคาร์บอนไดออกไซด์คั่งในเลือด ร่างจึงเกิดกลไกป้องกันตัวเองด้วยการทำให้สมองตื่นตัว (arousal) เพื่อทำให้กล้ามเนื้อทางเดินหายใจส่วนต้นกลับมาตึงตัวเพื่อหายใจได้เหมือนเดิมปรากฏการณ์นี้เกิดซ้ำๆ ส่งผลให้สมองตื่นตัวเป็นระยะๆ ตลอดทั้งคืน ทำให้การนอนหลับไม่เป็นปกติ ส่งผลให้ หงุดหงิดง่าย นอนหลับไม่เต็มอิ่มทั้งๆที่ มีเวลานอนหลายชั่วโมง สมาธิสั้นลง นอกจากนี้ ยังเพิ่มความเสี่ยงสำหรับผู้ที่ขับขี่ยานพานะ คุมเครื่องจักร และยังเสี่ยงก่อเกิดโรคต่างๆ เช่นความดัน เบาหวาน รวมไปถึงระบบการเปลี่ยนแปลง เมตะบอลิกส์ เช่น การลงพุง       (Metabolic Syndrome)

การตรวจหาการหยุดหายใจ AHI (Apnea Hyponea Index: AHI )

การวินิจฉัย ตรวจการนอนหลับในโรงพยาบาล  โดยมีเจ้าหน้าที่ติดตามขณะตรวจ ถือว่าเป็นวิธีมาตรฐาน ( Gold Standard ) เพื่อทำการแยกวิเคาะห์ ระหว่างโรคอื่นๆ และอาการหยุดหายใจชั่วขณะนอนหลับ ซึ่งสำหรับแก้ไขปัญหาการหยุดหายใจขณะมี หลายรูปแบบขึ้นอยู่กับความเหมาะสม เช่น  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการนอน ท่านอน การนอนตะแคง การลดน้ำหนัก เป็นต้น

บทบาทของทันตแพทย์

ความสำคัญของทันตแพทย์ หลักๆ 2 เรื่อง ได้แก่

1 การตรวจคัดกรองแยกผู้ป่วย ที่มีปัญหาเรื่องภาวการณ์นอนกรน หรือภาวะหยุดหายใจชั่วขณะหลับ เพื่อทำการวินิจฉัย ในการรักษา เนื่องจากทันตแพทย์จะพบผู้ป่วยทุกๆ 6 เดือน โดยทันตแพทย์จะตรวจบริเวณ คอหอย ( Oropharynx ) ขนาดทอนซิล และตำแหน่งของขากรรไกร บนและล่าง โดยทันตแพทย์จะทราบทันที

2 ให้การรักษาร่วมกับแพทย์ด้านการนอนหลับ ด้วยทันตอุปกรณ์ เพื่อช่วยให้ทางเดินหายใจส่วนต้นเปิดกว้าง และคงสภาพไม่ให้ หย่อนยุบตัวในขณะนอนหลับ และการผ่าตัดเลื่อนขากรรไกรบน และล่าง

Skip to toolbar